НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА

Краен срок за гласуване за наградата на публиката е 8.11.2020 г.
Обявяването на носителите на наградата за 2020 г. ще бъде на 10.11.2020 г. в 17:00 ч.

Благодарим ви за активността!