АЕЖ - България

ГЛАСОВЕ: 10

Асоциацията на европейските журналисти - България се нареди среди номинираните за награда “Свободен електрон” за първия „Пътеводител за проверка на фактите в дигитална среда“, адаптиран за работа с българските бази данни, който представи през октомври 2020 г. Наръчникът е създаден в помощ на разследващите журналисти, но е от полза и за всички представители на гражданското общество, за които разобличаването на фалшивите новини и дезинформацията е кауза и необходимост. Наръчникът обхваща насоки за работа с търговския и имотния регистър, как да се проследява собствеността на даден сайт, произход на снимки и видеа, как да се използва геолокация за проверка на снимки и др.

Пътеводителят за проверка на фактите в дигитална среда е достъпен на сайта на АЕЖ - България.


Вашите Свободни електрони:
“В среда на дезинформация и онлайн натиск над гражданското общество този пътеводител би бил полезно средство за възможно противодействие.”


Повече информация за наръчника можете да намерите на сайта на АЕЖ - България.
Изображение и информация: aej-bulgaria.org

« всички номинации