...

НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА

Краен срок за гласуване за наградата на публиката е 28.10.2021 г.
Обявяването на носителите на наградата за 2021 г. ще бъде на 29.10.2021 г.

Благодарим ви за активността!