Д-р Гергана Гешанова и д-р Маша Гавраилова

Д-р Гергана Гешанова е председател на Коалицията без тютюнев дим. В нея членуват граждански организации, обединени около идеята за ограничаване на тютюнопушенето в България. Д-р Маша Гавраилова е председател на “България без дим” - сдружение от физически лица, приели каузата да се борят срещу разпространението на тютюнопушенето и въздействието на тютюневия дим, най-вече на закрити обществени места.

Вашите Свободни електрони:
"Двете са близки приятелки и великолепен отбор, който пише и променя закони, печели съюзници, и непрестанно комуникира, както в интернет, така и в традиционните медии. Номинацията е за съвместната им усърдна работа в онлайн каналите на двете организации, и за юбилеите им."

Разберете повече за работата на д-р Гешанова и д-р Гавраилова през 2021 г. във видеото.

Научете повече за работата на д-р Гергана Гешанова и д-р Маша Гавраилова на: сайта на Коалицията за живот без тютюнев дим, сайта на "България без дим" и във фейсбук страницата “България без дим / Smoke-free Bulgaria".

Снимка: Коалиция за живот без тютюнев дим

0 Comments:

« всички номинации