Александър Дунчев

Александър Дунчев е български лесовъд и политик от "Продължаваме промяната" и един от създателите на приложението "Защити гората"._ за подаване на сигнали от граждани относно съмнения за незаконни дейности в горите.

Вашите Свободни електрони:
_"Александър Дунчев напоследък стана събирателна фигура на очакванията на всички българи за европейска зелена политика. Като народен представител през 2022 г. Превърна Фейсбук профила си в постоянен комуникационен канал за информиране на гражданите за посегателствата над българските гори и над природозащитното законодателство, както и за обезпечаване на участието на гражданите в опазването на природата.

Дунчев беше един от двамата депутати /заедно с Цветелина Симеонова-Заркин/, дръзнали да гласуват срещу решението на парламента за зачеркване на поетите по Националния план за възстановяване и устойчивост ангажименти за намаляване на въглеродните емисии.

През пролетта на 2022 г. Дунчев изобличи като предателство пред обществения интерес и решението на Комисията за околната среда и водите към НС от 07.04.2022, с което тя отхвърли възстановяването на втората съдебна инстанция при обжалване оценките за въздействието на околната среда (ОВОС) на проекти от национален интерес. Благодарение на него и неколцина други депутати, „грешката“ бе частично поправена и през май по предложение на Владислав Панев НС възстанови втората съдебна инстанция при оценки на екологично въздействие от 1 юли 2024 г.

Интервю на Дунчев по случая в Евромегдан: .

Най-сериозно основание за тази номинация е постоянното усилие на Александър Дунчев за контрол над незаконните сечи в България и постигането на пазарни цени за дървесината в България с помощта на електронни системи - защото по този начин се гарантира справедлива, висока цена, и се предотвратява хищническото унищожение на българските гори.
"_

_Следете работата на Александър Дунчев на неговата Фейсбук страница Александър Дунчев._

Изображение: Александър Дунчев

0 Comments:

« всички номинации