Лигата на младите гласоподаватели

Лигата на младите гласоподаватели е неформална организация на три младежки организации – Национален младежки форум, Студентска асоциация за изследване на международните отношения и Студентски клуб на политолога – които през 2022 г. посветиха усилията си на демокрацията и гражданското участие на младите българи.

Вашите Свободни електрони:
_"Преди парламентарните избори през октомври 2022 г. Национален младежки форум, Студентска асоциация за изследване на международните отношения и Студентски клуб на политолога успяха да скъсят дистанцията между депутатите и младите гласоподаватели, като организираха в социалните мрежи информационната кампания „Лигата на младите гласоподаватели“. Нейната цел беше да помогне на младите граждани да гласуват информирано. Младежките организации:

  • Организираха 3 политически дебата с участници от 6 политически партии/коалиции в Софийския университет, който бяха заснети и излъчени на живо.

  • Структурираха и направиха достъпни програмите на водещите политически партии.

  • Участваха в интервюта, за да повишат осведомеността на младите хора по темата.

  • Разпространиха разработения от "Стража" политически компас, в който попълващите можеха да сверят своите отговори с тези на политическите партии.

"_

_Научете повече за Лигата на младите гласоподаватели в тяхната Фейсбук група._

_Снимка: Лигата на младите гласоподаватели / Фейсбук група

0 Comments:

« всички номинации