Стража

"Стража" е онлайн платформа, която ни позволява по-лесно да следим работата на депутатите, например като събира на едно място всички техни изказвания в парламента и показва кой как гласува по различни теми. "Стража" се финансира единствено чрез дарения от физически лица. Екипът е мотивиран от разбирането, че "колкото по-голямо става едно общество, толкова по-неефективно става използването на демократични механизми, тъй като обществените въпроси стават прекалено комплексни, а дебатът става прекалено тягостен." Но "технологиите тотално ще променят играта в това отношение."

Вашите Свободни електрони:
_"Предлагам Фондация „Стража“ за номинация, тъй като смятам, че е особено ценна в този период на чести парламентарни избори.

Платформата дава възможност лесно да се проследи:

Снимка: Стража

0 Comments:

« всички номинации