Равни БГ

„От нас зависи“ е кампания на гражданско обединение „Равни БГ“ в подкрепа на демократичните ценности, защитата на човешките права, уязвимите групи, устойчивото развитие, застъпничеството и др. Гражданското обединение сплотява 30 граждански организации, сред които и фондация “БлуЛинк”, като цели да предложи платформа за диалог и общи действия срещу свиващото се пространство за гражданска активност в България.

Опознайте „Равни БГ“ и вижте повече за работата на обединението на адрес ravni.bg.Фондация БлуЛинк Равни БГ