Изберете Свободните електрони на 2020 г.

БлуЛинк кани всички, които споделят ценностите и мисията й, да предложат номинации за достойни лауреати на награда “Свободен електрон”. Свободните електрони отличават личности, организации, медии и други с върхови постижения в използване на Интернет и комуникациите за укрепване на демокрацията, гражданското общество, опазването на околната среда и прилагането на европейски ценности.

Отличаването на тазгодишните лауреати на наградата е част от усилията на гражданско обединение “Равни БГ” в подкрепа на демократичните ценности, защитата на човешките права, уязвимите групи, устойчивото развитие, застъпничеството и др. БлуЛинк също е член на гражданското обединение.

От нас зависи да има гражданско действие!
Фондация БлуЛинк Равни БГ