Равни БГ

Равни.бг е платформа за диалог и общи действия срещу свиващото се пространство за гражданска активност в България. Гражданското обединение сплотява 37 граждански организации от над петнайсет населени места в страната, които работят в сферата на защитата на човешките права, уязвимите групи, устойчивото развитие, утвърждаването на демокрацията и др. Сред тях е и фондация "БлуЛинк".

Опознайте „Равни БГ“ и вижте повече за работата на обединението на адрес ravni.bg.