Гражданско действие

Социално-мрежовият портал на BlueLink.netпредоставя виртуален форум за обмен и споделяне на информация от граждански групи, неправителствени организации и иницативи, работещи за по-добра обществена и природна среда в България. Уебсайтът предлага възможности за общностна работа в Интернет, на базата на взаимно доверие, като регистрираните потребители имат достъп до широк спектър от инструменти.

Създай профил в BlueLink.net
Публикувай новина
Създай петиция
Започни кампания

Регистрирай се на www.bluelink.net и виж всички електронни инструменти. От нас зависи да има гражданско действие!