Гражданско действие

Мрежата за гражданско действие BlueLink.net предоставя виртуален форум за обмен на информация между граждански групи, неправителствени организации и иницативи, работещи за по-добра обществена и природна среда в България. Уебсайтът предлага възможности за общностна работа на базата на взаимно доверие. Регистрираните потребители имат достъп до широк спектър от инструменти и могат:

  • Да създат профил в BlueLink
  • Да публикуват новина
  • Да започнат кампания

Регистрирай се на www.bluelink.net и виж всички електронни инструменти.

От нас зависи да има гражданско действие!